Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava

Katalog norem ČSN

Vyhledávání v katalogu norem ČSN (včetně norem převzatých, např. ČSN ISO, ČSN IEC apod.), které jsou ve fondu ÚK VŠB-TUO.

Upozornění: Katalog zatím neobsahuje informace o všech normách ČSN ve fondu ÚK VŠB-TUO. Pokud v něm nenaleznete vámi hledanou normu, požádejte pracovníka knihovny o prověření, zda opravdu tato norma není ve fondu ÚK VŠB-TUO.

Tlačítko Přihlásit se je určeno pouze pro knihovníky. Vyhledávání informací v katalogu je volně přístupné, nevyžaduje autorizaci uživatele.

Informace v záznamu normy Dostupnost v ÚK VŠB-TUO: ÚK/BIS znamená, že je vyhledaná norma k dispozici pro prezenční zpřístupnění ve výpůjčním oddělení na pracovišti bibliograficko-informační služby.

Pro vyhledání norem v databázi použijte tlačítko Vyhledat normu nalevo v menu.

   ©2004,2017 Ústřední knihovna VŠB-TU Ostrava